De Bewonersgroep Energietransitie werkt opnieuw samen met de gemeente…

Aanvankelijk leek het er afgelopen zomer op dat de gemeente de zogeheten ‘stratenblokaanpak’ in De Buitenpepers niet langer wilde financieren. De Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers ontwik-kelde in 2021 deze aanpak om bewoners te informeren over minder energieverbruik, energiearmoede en woningisolatie. In een gesprek op 11 juli met wethouder Mike van der Geld besprak een delegatie van de bewonersgroep haar verontwaardiging over het besluit van de gemeente. Na een stevig gesprek over het ‘zuur’ en het ‘zoet’ heeft de wethouder opnieuw een budget aangeboden voor de stratenblokaanpak tot eind 2022. Ook kunnen leden van de bewonersgroep meedenken over de opdracht voor een technisch onderzoek naar een passend alternatief voor aardgas voor onze buurt.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad begin 2023 een besluit neemt of De Buitenpepers een ‘startbuurt aardgasvrij’ wordt. Dan zou onze buurt mogelijk binnen tien jaar aardgasvrij kunnen worden. Daarvoor is eerst nog een haalbaarheids- en kostenonderzoek nodig. De gemeente heeft de bewonersgroep gevraagd mee te denken over de opdracht voor het onderzoeksbureau en de onder-zoeksvragen. De leden van de bewonersgroep hebben op 11 juli de wethouder gevraagd om in een bewonersbijeenkomst dit najaar de stappen van de gemeente toe te lichten. Wethouder Mike van der Geld heeft toegezegd dat te doen.

Eind augustus maakten de leden van de Werkgroep Warmtestrategie afspraken met de gemeente over hun rol bij het vaststellen en de uitvoering van een opdracht voor het onderzoek naar een alternatief voor aardgas voor onze buurt. Dat is gebeurd in overleg met beleidsmedewerkers van de gemeente. Over de precieze invulling van de ‘stratenblokaanpak’, gericht op het enthousiasmeren van bewoners om minder energie te verbruiken en hun woningen te isoleren, is de komende week overleg tussen de Werkgroep Woningisolatie en medewerkers van de gemeente.

Buurtbijeenkomst energietransitie

Op woensdagavond 2 november organiseren de gemeente, de Bewonersgroep en de twee werkgroepen een voorlichtingsbijeenkomst over de stappen voor De Buitenpepers op weg naar een startbuurt in 2023.

Wethouder Mike van der Geld geeft dan tekst en uitleg over de plannen van de gemeente. Het precieze programma van de bijeenkomst is nog niet bekend. De locatie inmiddels wél: de Brede Bossche Schook aan de Haren Donk Reit. Volg daarom de berichten op onze website, Facebook en de BuurtApp.

Heb je vragen? Mail dan naarenergiegroepbuitenpepers@gmail.com

About Post Author