Aandacht voor natuurgebied De Heinis – doe je mee aan de Heinisdag op zondag 24 april?

De Heinis is een interessant en belangrijk natuurmonument met een geschiedenis die teruggaat tot de veertiende eeuw. Door samenwerking tussen particuliere eigenaren, vrijwilligers, Brabants Landschap en gemeente ‘s-Hertogenbosch willen we de unieke kwaliteiten van dit gebied behouden. Hiermee dienen we lokale en
regionale belangen: een mooier landschap en rijkere natuur voor en door de mensen.

De Heinis is uniek omdat…

  • de eeuwenoude dijk met de vele wielen ten gevolge van overstromingen een prachtig monument is van de historische strijd tussen de stad ‘s-Hertogenbosch en de rivier de Maas;
  • hier een bijzondere flora en fauna te vinden is door de afwisseling van hoog en laag en de verschillende grondsoorten;
  • heel veel mensen hier dagelijks hun portie gezonde beweging halen;
  • dit een belangrijke schakel is in de groenstructuur en het fietsnetwerk van Den Bosch;
  • dit het enige natuurgebied binnen een stad is van Brabants Landschap.

Daarom is de Heinis onderdeel van drie grote regionale verbanden: het Van Gogh Nationaal Park, de Zuiderwaterlinie en het provinciale Natuurnetwerk Brabant. Op initiatief van de Werkgroep Natuur op Noord maken we nu met de werkgroep Heinistuin, het IVN, en de wijkverenigingen Herven en Buitenpepers en met steun van Brabants Landschap en Landschap Het Groene Woud een plan van aanpak voor verbeteringen en beheer in de komende jaren.

Een Heinisdag op zondag 24 april; doe je mee?

Als eerste stap gaat het Brabants Landschap in maart de rasters vernieuwen langs de Bruistensingel en een akker aanleggen waar we boekweit en granen gaan inzaaien om de vele vogels een handje te helpen. Daarvoor organiseren we op 24 april een publieksdag waar we de gebruikers van het gebied op een leuke manier informeren en zo hopelijk hun betrokkenheid zullen vergroten.

Het programma zal zowel recreatieve als educatieve activiteiten bieden, allemaal gericht op de natuur. Een toegankelijk programma voor iedereen uit de directe omgeving, van kleine kinderen tot senioren. We verspreiden de activiteiten over het hele gebied. Op het speelveld aan het begin van de Herven is dan de ontvangst en meer recreatief vermaak, op het terrein van de Heinistuin en dat van Brabants Landschap (aan weerskanten van de Balkweg) richten we ons op natuureducatie.

Wil je meewerken aan de voorbereiding en/of de uitvoering? Informatie verzamelen, organiseren, activiteiten bedenken, mensen mobiliseren, uitvoeren? Genoeg te doen!

Vragen of suggesties? Meedoen? Neem contact op met een van ons of mail naar:
natuurgebiedheinis@gmail.com

Maurits Tax, Werkgroep Natuur op Noord-De Buitenpepers
Ferd Sauter, IVN
René Dupuis, Wijkvereniging De Herven
Machteld Terlingen, Werkgroep Heinistuin
Jeroen Naaijkens, Stichting Landschap Het Groene Woud

Op al deze sites vind je meer informatie over de Heinis:
https://www.ivn-s-hertogenbosch.nl/heinis
https://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/kwaliteitsimpuls-heinis-van-start/
https://ontdekdenatuur.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/
https://www.wvdeherven.nl/
https://www.debuitenpepers.nl/
https://www.degroenevesting.nl/de-linie/224/27-de-heinisdijk.htm
http://hetgroenewoud.com/
https://www.vangoghnationalpark.com/
https://www.zuiderwaterlinie.nl/
https://www.brabant.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natuur/natuurnetwerk-brabant