Eerste paal voor coöperatieve windmolen op De Rietvelden

Eind 2019 publiceerden we in ons buurtblad de Peperpraat over de crowdfunding van Bossche burgers voor de financiering van een coöperatieve windmolen. Op 17 februari 2021 was het eindelijk zover: op deze koude dag is de eerste paal geslagen voor de fundering van de Bossche Windmolen West. Deze windmolen aan de Graaf van Solmsweg wordt eigendom van 550 Bossche burgers en bedrijven, waaronder ook bewoners van De Buitenpepers, die zich hebben verenigd in coöperatie BWW. Zij gaan lokaal hun eigen écht groene energie opwekken. De windmolen maakt onderdeel uit van Windpark De Rietvelden: vier nieuwe windmolens met een verwachte totale opbrengst van circa 38 miljoen kWh groene stroom per jaar. Omgerekend is dat het verbruik van zo’n 12.000 huishoudens.

Twintig jaar duurzame stroom

Door de coronamaatregelen kon slechts een beperkt gezelschap van direct betrokkenen aanwezig zijn bij deze mijlpaal. Coöperatievoorzitter Joep Mol bedankte de tientallen leden van de coöperatie die als onbetaalde vrijwilligers op zeer professionele wijze deze coöperatieve windmolen mogelijk maken. In goed overleg met de omgeving, in samenwerking met duurzaam energiebedrijf Pure Energie en met medewerking van grondeigenaar Barten BV gaat de coöperatie BWW minstens twintig jaar duurzame stroom produceren.

Klimaatverandering

De vijftienjarige Lina benadrukte het enorme probleem van klimaatverandering voor de wereld waarin haar generatie een toekomst moet opbouwen. Namens de jongeren in de coöperatie zei zij: ‘We moeten nú actie ondernemen en onze stem laten horen! Hoe langer we wachten hoe pijnlijker de gevolgen van de klimaatcrisis zullen zijn en hoe moeilijker de oplossingen gaan worden. Het bouwen van de Bossche Windmolen West is hopelijk het begin van een stroom van andere duurzame en groene initiatieven in de stad!’

Maatschappelijke discussie

Energiewethouder Mike van der Geld noemde de realisatie van het windpark een belangrijke stap in de energietran-sitie: ‘We zullen anders om moeten gaan met energie. Dan heb ik het over besparen en opwekken ervan. Natuurlijk brengt de komst van windturbines een maatschappelijke discussie met zich mee. Dat is begrijpelijk. Tegelijk zullen we met elkaar stappen moeten maken. Plannen van inwoners en ondernemers zijn van harte welkom. Ik feliciteer energiecoöperatie Bossche Windmolen West van harte met de eerste paal. Een mijlpaal voor een klimaatneutraal ’s-Hertogenbosch in 2050.’

Samen met bestuurslid Milko van Wegberg, die overigens in De Buiten-pepers woont, zette de wethouder vervolgens de heistelling in werking. Naar verwachting wordt eind augustus 2021 de Bossche Windmolen West door de coöperatie in gebruik genomen.