Bewonersgroep Energietransitie sinds tien maanden weer fysiek bijeen

Door de lange corona-lockdowns duurde het tot gisterenavond 8 juli voordat de leden van de Bewonersgroep Energietransitie elkaar weer in levende lijve konden spreken. Sinds vorig jaar augustus bespraken de acht leden van de groep vooral online de aanpak van de energietransitie in onze buurt. Gisteren kwam de bewonersgroep weer bijeen in een van de zalen van de Brede Bossche School Haren Donk en Reit. Niet voltallig; er waren flink wat afmeldingen omdat verschillende leden van de groep ook elders in de buurt, wijk en stad actief zijn. Gisteren besprak de bewonersgroep de recente activiteiten rond de schoolbusrit over woningisolatie op 26 juni en de bezoeken van bewoners aan geïsoleerde woningen op 3 juli. Evenals de voortgang van de straataanpak om met bewoners in één straat in gesprek te gaan over hun energieverbruik en hun vragen en wensen rond woningisolatie.

De lessen van onze inspanningen zijn: veel bewoners hebben interesse, maar zijn niet altijd goed geïnformeerd over hoeveel energiebesparing een isolatiemaatregel oplevert. Enkele bewoners hebben hun kozijnen laten vervangen, zonder advies over de ventilatie van hun woning. Goede voorlichting vóór de aanschaf van nieuwe isolatiemaatregelen is daarom nodig: informatie over de kosten, de isolatiewaarden en de samenhang van de aanpak van meerdere duurzame maatregelen in huis.

Bewonersbijeenkomst 9 september ‘Is onze buurt voorbereid op de energietransitie?’

Na de gesprekken met bewoners van twee huizenblokken op de Vierde Buitenpepers en de Buitenpepersdreef volgt op donderdagavond 9 september een voorlichtings- en informatiebijeenkomst voor alle bewoners in onze buurt. Die avond in de aula van het Jeroen Bosch College heeft als titel ‘Ben jij voorbereid op de energietransitie in onze buurt?’. Vanzelfsprekend heeft de bewonersgroep op 8 juli gesproken over de voorbereiding en het programma van die bewonersbijeenkomst. Tijdens de bewonersavond op 9 september komen ook de plannen van de gemeente ’s-Hertogenbosch aan de orde om onze buurt mogelijk aan het eind van dit decennium aardgasvrij-klaar te maken.

Over ‘aardgasvrij?’ is nog veel onduidelijk, vinden de leden van de bewonersgroep. De toekomstige warmtevoorziening voor De Buitenpepers moet volgens hen betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam zijn. Duurzaam wil zeggen dat de warmte zoveel mogelijk wordt opgewekt door gebruik te maken van bronnen als zonnewarmte, restwarmte en aquathermie, met een zo groot mogelijke beperking van de CO2-uitstoot. Of dit gaat gebeuren en wanneer leggen we voor aan energiewethouder Mike van der Geld. De wethouder heeft toegezegd om op 9 september een bijdrage te leveren aan de bewonersbijeenkomst. Eind augustus krijgen alle buurtbewoners een uitnodiging voor de bijeenkomst op 9 september in hun brievenbus.