27 maart 2023

Spreekuur Werkgroep Woningisolatie: iedere donderdagavond van 18.30 tot 20.30 uur

De Werkgroep Woningisolatie heeft verschillende manieren om bewoners te informeren over minder energieverbruik en over woningisolatie. Via onze stratenblokaanpak gaan we open in gesprek met bewoners in De Buitenpepers. We inventariseren per straat, blok of bij een Vereniging van Eigenaren (een VvE) wat er al gedaan is aan woningisolatie. We gaan in gesprek met bewoners en organiseren voorlichtingsbijeen-komsten, waarbij onafhankelijke adviseurs van EnergieNul73advies heldere informatie geven over isola-tie- en besparende maatregelen. Inmiddels hebben we dit gedaan voor drie stratenblokken in onze buurt.

Wekelijks spreekuur op donderdagavond

Leden van onze werkgroep gaan vanaf donderdag 16 maart binnenkort een wekelijks spreekuur houden. Daar kun je terecht voor advies over minder energieverbruik en woningisolatie. Je bent welkom in de buurtkamer bij Annie Heesters, Buitenpepersdreef 240, van 18.30 tot 20.30 uur. Heb je vragen of zinvolle tips? We horen ook graag jouw ervaringen. Kom eens langs voor een bakje koffie en zinvolle tips!