Met een schoolbus door de buurt – wat wil je weten over woningisolatie? 26 juni

Leden van de Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers maakten afgelopen zaterdag 26 juni een busrit door onze buurt om bewoners te informeren over duurzaam wonen, minder energieverbruik en over woningisolatie. Ze deden dat met steun van welzijnsorganisatie Farent. Bij de stopplaatsen gaf energieadviseur Milko van Wegberg van EnergieNul73Advies uitleg over welke isolaties effect hebben op het energieverbruik en energiebesparing.

Dertig bewoners maakten bij de bus een praatje en stelden vragen over hun huis en de plannen van de gemeente: ‘Gaan we binnenkort van het gas af?’  Het antwoord op die vraag is kortweg ‘Nee! Uit het overleg met de gemeente blijkt dat er meer tijd nodig is om voor de komende tien jaar een tijdspad te maken. Daarom organiseren we op donderdag 9 september een bewonersbijeenkomst om van energiewethouder Mike van der Geld te horen wat de plannen zijn voor het tijdspad van het aardgasvrij maken van De Buitenpepers.’

In juni 2019 besloot het College van Burgermeester en Wethouders om De Buitenpepers aan te wijzen als een van de vijf ‘proefbuurten aardgasvrij’ in onze stad. Hoe staat het daar nu mee, twee jaar later?  De ‘proefbuurt’ kreeg een vliegende start met een intensief traject met vier goed bezochte bewonersbijeenkomsten in de tweede helft van 2019. Aanvankelijk met steun van Buurkracht en vervolgens met advies en budget van de gemeente is een kleine actieve groep bewoners verder aan de slag gegaan met een buurt- en stappenplan om onze buurt energiezuiniger te maken.

De Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers presenteerde zich op zaterdag 26 juni aan de bewoners: ‘Eindelijk; het kon nu pas, na de lockdown.’ Met een schoolbus als aandachtstrekker gingen de leden van de groep op vier locaties in onze buurt in gesprek met bewoners over minder energieverbruik, woningisolatie en de route naar een aardgasvrije buurt.

Wat wil de Bewonersgroep? Wij zijn initiatiefnemers: wij willen alle bewoners informeren en enthousiasmeren om minder fossiele energie te verbruiken en duurzaam te wonen. We willen een duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas voor onze buurt. Zolang dat alternatief er niet is, richten wij ons op woningisolatie. Dat doen we via een straataanpak met bewoners. De gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2050 aardgasvrij en CO2-neutraal zijn. Samen met bewoners uit de vier andere ‘proefbuurten aardgasvrij’ zijn we hierover in gesprek met de gemeente. Vooralsnog richten wij ons op ‘aardgasvrij-ready’. Op donderdag 9 september organiseert de Bewonersgroep hierover een bijeenkomst in het Jeroen Bosch College. Eind augustus ontvangen alle buurtbewoners een uitnodiging.