Het College van Burgemeester & Wethouders draagt De Buitenpepers voor als ‘onderzoeksbuurt aardgasvrij’

Het College van Burgemeester & Wethouders heeft vorige week een besluit genomen over de concept Transitievisie Warmte voor onze stad voor de komende vijf jaar. Op 7 december moet de gemeenteraad het voorstel van het College bekrachtigen of vragen om aanpassingen. Zie bijgaande informatie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch…

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/article/aardgasvrij-wordt-het-nieuwe-normaal

De Buitenpepers is sinds mei 2019 samen met ’t Zand, Zuid, Hintham en Sparrenburg een van de vijf proefbuurten aardgasvrij. Nu wordt onze buurt – als het aan het College B&W ligt – een onderzoeksbuurt. Ook de buurten Aawijk Noord en Zuid en Grevelingen (Rijnstraat) worden voorgedragen als onderzoeksbuurt.

Wat betekent het voorgenomen College-besluit voor onze buurt?

Indien de gemeenteraad op 7 december het Collegevoorstel overneemt, wordt De Buitenpepers een onderzoeksbuurt. Dat betekent dat de gemeente in de komende jaren in overleg met de bewoners zal onderzoeken welk alternatief voor aardgas past bij onze buurt. Afhankelijk van de resultaten van zo’n onderzoek zal al dan niet daarna een buurtuitvoeringsplan opgesteld worden. Daarin wordt – onder regie van de gemeente – een ‘businesscase’ gemaakt voor de kosten en opbrengsten van een alternatief voor aardgas. Voor De Buitenpepers is dat vermoedelijk een lage-temperatuur-warmtenet, wellicht met collectieve warmtepompen. De eventuele aanleg van zo’n warmtenet zal vermoedelijk pas na 2030 plaatsvinden. De Bewonersgroep Energietransitie vindt dat zowel een onderzoeksplan én een uitvoeringsplan besproken moeten worden met zoveel mogelijk bewoners in onze buurt. In 2022 wil de bewonersgroep in elk geval verder gaan met de stratenblokaanpak om met bewoners per straat in gesprek te gaan over de kosten, opbrengsten en voordelen van minder energieverbruik en woningisolatie.

Reactie van bewonersgroepen uit de vijf proefbuurten aardgasvrij

De actieve bewoners in de vijf huidige proefbuurten vinden de voorstellen van het College veel te mager en te weinig ambitieus. In de Transitievisie Warmte ontbreken concrete doelen en een heldere aanpak. De doelstelling om onze stad in 2050 in CO2-neutraal en aardgasvrij te maken, vinden de bewonersgroep bovendien achterhaald. We hebben immers te maken met een acute klimaatcrisis: de komende tien jaar zijn cruciaal om te voorkomen dat de aarde verder opwarmt dan 1,5 graad Celsius. Wat betreft de vijf bewonersgroepen in de vijf proefbuurten moet de energietransitie slagvaardiger én sneller, mét een betere samenwerking met de bewoners in onze stad! De bewonersgroepen pleiten daarom voor een versnelling van het aardgasvrij maken van onze stad, liefst al in 2040!

Inspreken bij de gemeenteraad

Komende maandag 15 november zal Henk Eemers van Duurzaam Hintham namens de vijf bewonersgroepen de voorstellen van de actieve bewoners toelichten in het ‘Informeren & Ontmoeten’ spreekuur bij de gemeenteraad. Ook willen de bewonersgroepen gesprekken voeren met gemeenteraadsleden om hen te informeren voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering op 7 december.