Avans-studenten onderzoeken opties voor warmtenet in onze buurt én een klein buurthuis

In opdracht van de gemeente onderzoeken dit voorjaar vier groepen van acht studenten van de Hoge-school Avans meerdere onderzoeks-vragen voor de energietransitie in drie ‘proefbuurten aardgasvrij?’

in onze stad. Negen derdejaarsstudenten van de studierichtingen Bouwkunde en Civiele Techniek doen dat samen rond acht vragen over de energie-omslag in de komende jaren in De Buitenpepers. Daarbij krijgen zij steun en adviezen van leden van de Bewonersgroep Energietransitie uit onze buurt.

Onderzoek naar opties voor warmtenetten

Vier studenten doen onderzoek naar drie opties voor een mogelijk warmtenet in De Buitenpepers, als alternatief voor aardgas. Ze onderzoeken de kosten van een lage-temperatuur-warmtenet, een midden-temperatuur-warmtenet en een hoge-temperatuur warmtenet. Ook onderzoeken de vier studenten de CO2-reducties van de drie verschil-lende vormen van warmtenetten, even-als de mogelijkheden voor warmte-koude opslag en de aanpak van een gefaseerde aanleg van een warmtenet.

Verduurzaming studentenflats en onderzoek naar klein buurthuis

Drie studenten onderzoeken de mogelijkheden om de studentenflats aan de Wethouder Schuurmanslaan te verduurzamen. Dat kan door zonnepanelen te plaatsen en een betere isolatie van de buitenkant van de flats. De flats zijn eigendom van woningcorporatie Brabant Wonen; de corporatie verleent medewerking aan het onderzoek.

Weer twee andere studenten bekijken de opties voor het realiseren van een klein duurzaam buurthuis of een buurtkamer in onze buurt. Een ‘tiny house’-buurthuis kan wellicht gebruikt worden als plek voor ontmoeting, kleine activiteiten en locatie voor voorlichting over woningisolatie en de energietransitie. De studenten hebben in april ieder hun eigen plan van aanpak opgesteld. Hun planning is dat ze in juni conclusies presenteren. Daarbij krijgen ze ook reacties vanuit de Bewonersgroep Energietransitie uit onze buurt. Deze bewonersgroep wil de resultaten van de acht onderzoeken benutten om beter inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van verschillende vormen van warmtenetten voor onze buurt. Wel zo handig als daarover later dit jaar overleg komt met de gemeente over een ‘buurtuitvoeringsplan’ om De Buitenpepers mogelijk versneld aardgasvrij te maken. 

Onze buurt versneld van het gas?

De onderzoeken van de studenten lopen dus vooruit op de besluitvorming over het aardgasvrij maken van De Buitenpepers. Het College van Burgemeester en Wethouders bespreekt op 1 september  in juli het tijdspad voor het aardgasvrij maken van alle Bossche buurten tot 2050. De gemeenteraad neemt daarna in oktober een definitief besluit over welke buurten in de komende tien jaar in stappen aardgasvrij kunnen worden. De buurten die versneld aardgasvrij kunnen worden, zullen waarschijnlijk ‘startbuurt’ genoemd worden. Voor het aardgasvrij maken van een startbuurt stelt de gemeente eind 2021 of in 2022 een ‘buurtuitvoeringsplan’ op.

Meer weten? Mail naar…

energiegroepbuitenpepers@gmail.com