4 december 2023

Update opvang tweehonderd Oekraïense vluchtelingen aan de Bruistensingel 300 – 6 april

(Bericht van wijkmanager Ronnie van Gaal)

Waarin een kleine wijk groot kan zijn!

De ombouw van verlaten kantoorpand tot een functionerend opvangcentrum aan de Bruistensingel 300 mag gerust een huzarenstukje worden genoemd van de gemeente met vestigingsmanagers Natasja van de Wetering en Khalid Ahdidouch. Met assistentie van Buurtteam-medewerkers van Farent en tientallen andere medewerkers van o.a. KOO en vrijwilligers uit omliggende buurten lukte het in anderhalve week. De gecreëerde situatie is niet perfect, maar voldoet en de vluchtelingen zijn dankbaar, voelen zich er vooral veilig en goed begeleid. Het team dat verantwoordelijk is voor de productie van de nieuwsbrief Oekraïne dompelde zich een halve week onder in de problematiek van de vluchtelingen en hun nieuwe omgeving en de vrijwilligers en professionals. Het was ook voor het redactieteam een emotionele achtbaan. De directe confrontatie met zwaar oorlogsleed van andere Europeanen komt hard aan. Maar er was ook een ander, positief, aspect.

‘Duidelijk ontredderde mensen, dat wel’, constateert journalist Frank van Geloven, die met zijn team (vormgeefster Birgitta Hermans, fotografe Sandra Peerenboom en het wijkmanagementteam) verantwoordelijk is voor de nieuwsbrief en sprak met vluchtelingen en andere betrokkenen. ‘Maar die vluchtelingen komen hier met geweldige steun van gemeente en vrijwilligers een beetje tot rust.

De spanning rond achtergebleven familieleden en in het leger vechtende vaders en zoons blijft wel onmiskenbaar aanwezig en hangt voortdurend als een grauwe wolk boven hun hoofden.

In de nieuwsbrief staat onder meer het verhaal van Natascha en dochtertje Anna (9) uit Berdichev, een voorstadje van Kiev. Na een avontuur van twee weken door de Oekraïne en Polen in Den Bosch aangekomen. Getraumatiseerd, maar ze houden zich sterk. Bewondering en respect. Ook een verhaal over alleenstaande moeder Angela van Hees, die samen met haar zoon Isaac van 7 jaar een Oekraïense moeder met haar drie jonge kinderen in hun huis opvangt. De ervaringen van Jan Schel, conciërge van Kind Centrum De Haren met een inzamelingsactie die in positieve zin uit de hand is gelopen. En de veelzijdige regisseur van de opbouw van het opvangcentrum, locatiemanager Khalid Ahdidouch.

Van Geloven: ‘Het was een spoedklus en 48 uur keihard werken. De emoties waren soms groot. Maar ook wij waren trots op wat er allemaal voor die mensen wordt gedaan. Van locatiemanager Khalid Ahdidouch tot vrijwilliger Jan Schel en van Gastmoeder Angela tot de Iraaks-Oekraïense tandarts Musab, die met zijn kennis van de Engelse taal fungeert als anker met de hulpverleners. Wanneer de door de media geschetste ellende voor jou een gezicht krijgt, dan raakt je dat toch nog heel hard. De betrokkenen krijgen ook makkelijk een plek in jouw hart.’

De nieuwsbrief is online te lezen via…

https://indd.adobe.com/view/3a825b51-c444-43f9-beca-bba51c39f85f?fbclid=IwAR2B7uBnS-Cbvab2H5NkpoMJtl-Y3499lFqHJVef4YML5fY-HJglM5YnIjo