Opvang Oekraïense vluchtelingen in pand Bruistensingel operationeel, Hervensebaan opent volgende week (1 april)

De buurtteammedewerkers van welzijnsorganisatie Farent zijn volop aanwezig op locatie Bruistensingel om samen met de medewerkers van gemeente ‘s-Hertogenbosch en collega-organisaties de Oekraïense vluchtelingen wegwijs te maken in het gebouw en in de buurt.

Vrijwilligersnetwerk Galant coördineert het vrijwillig hulpaanbod van vrijwilligers, bewonersinitiatieven en bedrijven. Vrijwillig hulpaanbod van bewoners en bedrijven kan gemaild worden naar info@galant.nl met vermelding van hulpaanbod, contactpersoon en contactgegevens.

Hulpgoederen kunnen ingeleverd worden bij Vincentius VerenigingStichting Loods en Vindingrijk. Vooral aan goede buggy’s, rollators, looprekken, kinderwagens, maxi cosy’s, boodschappen karretjes en wiegjes is er behoefte. Kinderfietsen zijn welkom bij Vindingrijk waar ze nagekeken en fietsveilig gemaakt worden. Op de opvanglocaties aan de Bruistensingel 300 en de Hervensebaan 1 worden géén hulpgoederen in ontvangst genomen.
Er zijn in samenwerking met Stichting Loods, Vincentius Vereniging en Voor elkaar aan de slag winkeltjes ingericht met kleding, schoeisel en speelgoed. Oekraïense vluchtelingen zetten zich hierbij ook in als vrijwilliger (foto).

Donaties kunnen gedaan worden op rekening van Vincentius Vereniging NL85 RABO 0128 3595 95 o.v.v. Opvang Oekraïners. Vincentius Vereniging is een ANBI instelling waardoor donaties aftrekbaar zijn voor de belasting. Van de donaties worden initiatieven voor Oekraïners ondersteund en tweedelijns hulpbehoeften ingekocht zoals bijvoorbeeld badslippers en toiletartikelen.

Meer informatie over de opvang van vluchtelingen in ‘s-Hertogenbosch is te vinden op de website van de gemeente.